Osiguranje imovine i lica

Agencija Sabljar Auto System Vam može ponuditi razne polise osiguranja

Osiguranje imovine i lica

Agencija Sabljar Auto System Vam može ponuditi polise za:

 • Osiguranje stanova, lokala, stvari
 • Osiguranje poljoprivrede:
  • Osiguranje useva
  • Osiguranje plodova
 • Osiguranje životinja:
  • pojedinačno osiguranje životinja
  • osiguranje manjih i većih farmi
  • osiguranje uzgoja raznih životinja

Ostale vrste osiguranja

Sabljar Auto System radi i osiguranja:

Osiguranje od odgovornosti i profesionalne greške…

 • Privatni penzioni fondovi
 • Obavezno i dobrovoljno osiguranje camaca i brodova
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje… Ovo je jedna od novina u oblasti osiguranja. Odlična mogućnost da za relativno mali mesečni iznos dobijete besplatno lečenje, operaciju ili sistematski pregled kod najprestižnijih privatnih lekara ili privatnih klinika! Kod nas ćete moći da dobijete dve ponude, Delta Generali i Uniqa osiguranje.
Back to top